Industri

Travers­montering, hydraulik, elkompetens samt en monterings­erfarenhet för industrimaskiner och produktions­logistik.

Elektronik

Montering av elektronisk utrustning såsom datorer, elskåp mätinstrument och medicinteknisk utrustning. Här monteras även produkter där verksamhetsmiljön inte kräver ESD-säkring.

Mekanik

Mekanisk montering samt förberedande moment och moduler.

Innovativ kontraktstillverkning sedan 1993

Idag har vi utvecklat verksamheten till att arbeta i tre affärsområden. Industri, mekanik och elektronik.
Dessa tre områden tar vi helhetsansvar i enlighet med kontrakt som omfattar kundens krav och önskemål.
Ett grundkontrakt omfattar oftast att handha logistik, inköp, produktion, verifiering, paketering och distribution.
 • 1
  Logistik, Inköp
 • 2
  Produktion
 • 3
  Verifiering
 • 4
  Paketering
 • 5
  Distribution

Kompetens från tung industri till framkanten av elektroniska
IT-lösningar

Högbloms produktion med tillhörande funktioner såsom produktionsteknik har en unik, ensam bredd i kompetenser från tung Industri med slutprodukter på vikter över 10 ton till framkanten av elektroniska IT-lösningar med högt ställda krav på verksamhetsmiljön de skall produceras i.

 • Tung Industri
 • Elektroniska IT-lösningar
 • Högt ställda krav på verksamhetsmiljön

Högbloms
Företagsfilm

Engelsk text
Svensk text


Vi samarbetar med Trafikkalendern 
Sveriges största läromedel om trafiksäkerhet för barn – så vill vår arbetsplats bidra till säkrare och tryggare skolvägar för barnen.

Se filmen