Industri

Travers­montering, hydraulik, elkompetens samt en monterings­erfarenhet för industrimaskiner och produktions­logistik.

Mekanik

Mekanisk montering samt förberedande moment och moduler.

Elektronik

Montering av elektronisk utrustning såsom datorer, elskåp och mätinstrument av olika slag, även produktionen av medicinteknisk utrustning. Här monteras också produkter där verksamhetsmiljön inte kräver ESD-säkring.

Innovativ kontraktstillverkning sedan 1993

Idag har vi utvecklat verksamheten till att arbeta i tre affärsområden. Industri, mekanik och elektronik.
Dessa tre områden tar vi helhetsansvar i enlighet med kontrakt som omfattar kundens krav och önskemål.
Ett grundkontrakt omfattar oftast att handha logistik, inköp, produktion, verifiering, paketering och distribution.
 • 1
  Logistik, Inköp
 • 2
  Produktion
 • 3
  Verifiering
 • 4
  Paketering
 • 5
  Distribution

Kompetens från tung industri till framkanten av elektroniska
IT-lösningar

Högbloms produktion med tillhörande funktioner såsom produktionsteknik har en unik, ensam bredd i kompetenser från tung Industri med slutprodukter på vikter över 10 ton till framkanten av elektroniska IT-lösningar med högt ställda krav på verksamhetsmiljön de skall produceras i.

 • Tung Industri
 • Elektroniska IT-lösningar
 • Högt ställda krav på verksamhetsmiljön

Högbloms
Företagsfilm

Engelsk text
Svensk text