Våra tjänster

Högbloms möter framtiden med tre affärsområden

INDUSTRI MEKANIK ELEKTRONIK

Vi utför kontraktstillverkning av produkter

Högbloms utför kontraktstillverkning av produkter
inom utvalda affärssegment.

 

  • Vi åtar oss att handha logistik, inköp, produktion, verifiering, paketering och distribution.
  • Helhetsansvar i enlighet med kontrakt som omfattar kundens krav och önskemål.

Vi levererar i hela värdekedjan

Vi skall stärka våra kunders lönsamhet och konkurrenskraft genom att leverera i hela värdekedjan, avseende såväl tjänster, komponenter som modul och kompletta produkter.

Vi erbjuder en unik bredd i kompetens

Högbloms produktion med tillhörande funktioner såsom produktionsteknik har en unik, ensam bredd i kompetens från tung Industri med slutprodukter på vikter över 10ton till framkanten av elektroniska IT-lösningar med högt ställda krav på verksamhetsmiljön de skall produceras i.

Rätt verksamhetsmiljö för respektive område

Verksamheten är indelad i tre affärsområden:
Industri Mekanik Elektronik
Produktionen är placerad i tre olika fastigheter för att hålla rätt verksamhetsmiljö för respektive område.

Industri

I denna lokal finner man tyngre produktion som ofta kräver travers­montering, hydraulik, elkompetens samt en monterings­erfarenhet för industrimaskiner, där är produktions­logistik en del av arbetsdagen.

Mekanik

Här arbetar man med mekanisk montering samt förberedande moment och moduler.

Elektronik

I rena och ESD-säkrade lokaler arbetar vi med montering av elektronisk utrustning såsom datorer, elskåp och mätinstrument av olika slag. Här sker även produktionen av medicinteknisk utrustning som kräver hög renlighet. Här monteras också produkter där verksamhetsmiljön inte kräver ESD-säkring.