Om oss

Högbloms Legomontage AB grundades i Vallentuna 1993 av Sune Högblom med affärsidén
att tillverka produkter på kontrakt för kunder inom olika affärsområden.

Arbetsmiljö, miljö och kvalitet

 • Ändamålsenliga lokaler byggdes 1998 i Okvista industriområde i Vallentuna. Idag är verksamheten i drift i fem fastigheter i Okvista. Lager och kontor i två fastigheter, de andra tre fastigheterna för affärsområdena Industri, Mekanik och Elektronik.
 • Högbloms använder ett systematiskt arbetssätt för att definiera aspekter och mål för arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Verksamheten är sedan 2001 certifierad enligt standard
  ISO 9001 kvalite och ISO 14001 miljö.
 • Vi erbjuder en logistik och inköpsorganisation som skapar ett betydande värde för våra kunder, detta tillsammans med en produktionsorganisation som har en branschbredd som är unik i sitt slag står vi redo att bygga nya affärsrelationer.

Vi stärker kunders positioner genom vår kvalitet & kompetens

Produkter på kontrakt

Högbloms har sedan starten 1993 tillverkat produkter på kontrakt i ett nära samarbete med våra kunder. Idag har vi utvecklat verksamheten till att arbeta i tre affärsområden.

Helhetsansvar

Industri, mekanik & elektronik
Dessa tre områden tar vi helhetsansvar i enlighet med kontrakt som omfattar kundens krav och önskemål.
Ett grundkontrakt omfattar oftast att handha logistik, inköp, produktion, verifiering, paketering och distribution.

Nära samarbete

Våra ansträngningar går ut på att förenkla vardagen för våra kunder och att erbjuda funktioner de behöver för att nå framgång med sina affärer. Vår förståelse för kundens vardag i vårt nära samarbete gör oss till något mer än bara en i raden av kontraktstillverkare.

Policy

 • Högbloms ska utföra kontraktstillverkning av produkter inom utvalda affärssegment. Vi skall stärka våra kunders lönsamhet och konkurrenskraft genom att leverera i hela värdekedjan, avseende tjänster, komponenter och kompletta produkter.
 • Högbloms varumärke skall representeras av kvalitet, kompetens och ett värdefullt samarbete.
 • Högbloms verksamhet skall vara stabil och vinstdrivande och skapa värden för våra kunder.
 • På Högbloms är varje medarbetare viktig. Vi jobbar med en god attityd till arbetsuppgifter, kollegor och kunder, vilket skapar trivsel och goda arbetsförhållanden.
 • Högbloms arbetar aktivt för att förebygga förorening och att begränsa vår miljöpåverkan.
 • Högbloms använder ett systematiskt arbetssätt för att definiera aspekter och mål för arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Ständig förbättring ses som naturlig del i all verksamhet, liksom uppfyllandet av de lagar, föreskrifter och normer som samhället, våra kunder och anställda ställer på verksamheten.

Vision

Att vara den kontraktstillverkare i norden som har högst varumärkesrenommé.

Mission

Att stärka kunders positioner genom vår kvalitet, kompetens och genom att vara en aktiv partner. Genom ett innovativt nära samarbete under lång tid skapa värden tillsammans.