Jobba på Högbloms

Vi är intresserade av duktiga nya
medarbetare

  • Högbloms kunder kommer ifrån ett flertal mycket olika branscher därav är vi på jakt efter duktiga medarbetare inom många olika kunskaps områden. Produktionen är indelad i tre affärsområden, och här hittar man Högbloms ryggrad i organisationen vilket är montörer.
  • Övergripande har Produktionschefen ansvar över produktionen, i respektive affärsområde finns en Produktionsansvarig som lokalt driver produktionen enligt uppsatta mål.
  • Produktionstekniker skapar en avdelning på Högbloms för att ge full support till den dagliga driften men även ingå i projekt för att utforma produktionsflöde och fixturer inför nya produktioner.

Industrimontör

Här möter man en produktion med mycket materialhantering och delvis montering med travers. Man arbetar med hydraulik, fordons el, förbränningsmotorer samt större modulmontage. Omfattningen av produktionen är från detaljnivå till färdiga, sluttestade industrimaskiner med slutvikter på ca 10 ton.

Mekanikmontör

I denna produktion arbetar man mycket med mekaniskt montage, från finmekaniska produkter till mätinstrument samt fordonsindustrin till mer robusta produkter till polindustrin. I detta affärsområde tillverkas också elskåp till en rad olika produkter.

Elektronikmontör

Här arbetar man i en ESD säkrad miljö med bland annat medicinsk utrustning, industri-datorer samt avancerade mätinstrument. I områden avsäkrade för EPA utförs reparationer/modifieringar av kretskort, mindre serier samt prototyper.

Vill du arbeta på Högbloms?

Kontakta oss gärna på info@hogbloms.se och berätta om din kompetens
och vilken arbetsroll du söker så kontaktar vi dig.